بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از اداره فرهنگ ارشاد اسلامی

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از اداره فرهنگ ارشاد اسلامی

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از اداره فرهنگ ارشاد اسلامی
بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از اداره فرهنگ ارشاد اسلامی

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از اداره فرهنگ ارشاد اسلامی  و طرح اهدای کتاب به روستاهای بزرگ شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط: حسن عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری طی بازدید از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرح اهدای کتاب به روستاهای بزرگ شهرستان شوط دیدن به عمل آورد.