برگزاری جلسه ستاد التور شهرستان شوط


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ؛ در این جلسه نظارت و کنترل های بهداشتی لازم بر منابع آب، شستشو و گندزدایی مخازن آب، کلرزنی و کنترل کیفی آب شرب روستاها و جمع آوری فاضلاب و پسماند، لایروبی و آهک پاشی منظم کانال های داخل شهر توسط شهرداران، نظارت های بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی توسط شبکه بهداشت و درمان با همکاری ادارات و اقدامات قانونی ارجاع موارد تخلف به مقامات قضایی و آموزش های عمومی لازم در خصوص بیماریهای منتقله از آب و غذا، سالم سازی میوه و سبزیجات در منازل و غذاخوری ها در شهرستان با همکاری ادارات، مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.