گزارش تصویری/ دیدار چهره به چهره فرماندار،بخشدار قره قویون، مسئولین با مردم و بررسی مسایل و مشکلات شهروندان بصورت پرسش و پاسخ