در چهارمین روز از دهه فجر 55 واحد مسکن روستایی در شهرستان شوط افتتاح شد.

در چهارمین روز از دهه فجر 55 واحد مسکن روستایی در شهرستان شوط افتتاح شد.
با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی 55 واحد مسکن روستایی در شهرستان شوط افتتاح شد .

در چهارمین روز از دهه فجر 55 واحد مسکن روستایی در شهرستان شوط افتتاح شد.
با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی 55 واحد مسکن روستایی در شهرستان شوط افتتاح شد .
برای احداث این تعداد واحد مسکونی بیش از 10 میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.
همچنین در ادامه این مراسم بصورت نمادین 70 سند روستایی به مالکان روستاهای شهرستان شوط اهدا شد.
شایان ذکر است فرماندار ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،مدیران کل بحران ،امورشهری ، امور روستایی ،آب و فاضلاب روستایی  حضور داشتند.