فرماندار شهرستان شوط

12 میلیارد ریال برای اجرای طرح آبخیرداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی هزینه شده است

12 میلیارد ریال برای اجرای طرح آبخیرداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی  هزینه شده است
فرماندار شهرستان شوط گفت:12 میلیارد ریال برای احرای طرح آبخیرداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی هزینه شده است

فرماندار شهرستان شوط:12 میلیارد ریال برای احرای طرح آبخیرداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی هزینه شده است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط"حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در جریان مصاحبه با خبرنگاران منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی گفت: عرصه مراتع به عنوان یکی از مهم ترین منابع اقتصادی به شمار می رود که تامین معیشت جمعیت قابل توجهی از کشاورزان و دامداران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته است. فرماندار شهرستان شوط افزود: طرح آبخیزداری اجرا شده در سال ۱۳۹۶ در شهرستان شوط با اعتبار ۵/۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی (۳ مورد سد ملاتی)که در حوزه مرگنلر واقع در سیلمان کندی احداث شده است. وی همچنین خاطر نشان کرد: دو مورد سد ملاتی که در سال 97 اجرا شده بود با اعتبار ۶/۵ میلیارد ریال به اتمام رسیده در سال 98 به بهره برداری خواهد رسید. فرماندار شهرستان شوط به دیگر اقدامات انجام شده در مراتع شهرستان اشاره کرد و گفت: ۱۰۲ هکتار کپه کاری و ۲۰۰ هکتار بذر پاشی در مراتع شهرستان انجام شده که این اقدامات جهت جلوگیری از سیل و فرسایش خاک و تقویت آب سفره ای زیرزمینی و افزایش پوشش گیاهی مرتعی می باشد.