بازدید میدانی از روند تعریض و ساماندهی و ایمن سازی جاده بین اللملی در حوزه شهرستان شوط

بازدید میدانی از روند تعریض و ساماندهی و ایمن سازی جاده بین اللملی در حوزه شهرستان شوط
از روند تعریض و ساماندهی و ایمن سازی جاده بین اللملی در حوزه شهرستان شوط با حضور فرماندار - فرمانده پلیس راه استان و مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بازدید شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : حسن عبدالهی اصل فرماندار، فرمانده پلیس راه استان آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای از روند تعریض و ساماندهی و ایمن سازی جاده بین اللملی در محدوده شهرستان شوط در مسیر روستاهای خلج، سه راهی شوط، یولاگلدی، قره ایاق بازدید کرده و از نزدیک در جریان این عملیات قرار گرفتند.