بازدید فرماندار به همراه معاون ، بخشدار مرکزی ، روسای ادارات خدمات رسان از جاده ارتباطی سنق به پالان توکن