آیین کلنگ زنی سالن ورزشی آموزشگاه دخترانه گلستان شهرستان شوط

آیین کلنگ زنی سالن ورزشی آموزشگاه دخترانه گلستان شهرستان شوط
به گزرش روابط عمومی فرمانداری شوط: آیین کلنگ زنی سالن ورزشی آموزشگاه دخترانه گلستان شهرستان شوط با حضور فرماندار،امام جمعه و مدیر آموزش و پرورش برگزار شد. شایان ذکر است : این طرح با اعتباری بالغ بر 2/5 میلیارد تومان در زمینی به مساحت 800 مترمربع در محوطه آموزشگاه احداث خواهد شد.