بازگشایی نمایشگاه چله آخشامی شهرستان شوط با مشارکت بانوان توانمند شهری و روستایی،اصناف و بازاریان،دهیاران در محل سالن جهاد کشاورزی