حضور فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و معاون فرماندار#در روستای قره آغاج شهرستان شوط

حضور فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و معاون فرماندار#در روستای قره آغاج شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و معاون فرماندار#در روستای قره آغاج حضور یافتند

فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و معاون فرماندار#در روستای قره آغاج حضور یافتند

شایان ذکر است ؛دیدار و گفتگو با اهالی روستای قره آغاج و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم این روستا از اولویت های این دیدار بود.