نشست مشترک فرماندارشهرستان شوط با شهرداری و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

نشست مشترک فرماندارشهرستان شوط با شهرداری و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
نشست مشترک فرماندارشهرستان شوط درخصوص اجرایی نمودن تفاهم نامه منعقده بین شهرداری و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

نشست مشترک فرماندارشهرستان شوط درخصوص اجرایی نمودن تفاهم نامه منعقده بین شهرداری و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

با محوریت اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت راههای روستایی توسط شهرداری شوط از بابت بدهی به اداره راهداری

فرماندار شهرستان در این جلسه بمنظور انجام خدمات و اقدامات بیشتر درخواست قیر و آسفالت از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان شد،افزود: برابر مذاکره با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی ، مساعدتهای لازم جهت تامین قیر و آسفالت از محل اعتبارات طرح ابرار بعمل آید.