اطلاعیه - اجرای آمایش ۱۴ اتباع خارجی در آذربایجان غربی

برابر دستور العمل ابلاغی از سوی وزارت کشور، طرح آمایش ۱۴ اتباع خارجی آذربایجان غربی از تاریخ ۷ تا ۱۸ مهرماه سالجاری اجرا می شود.

 از کلیه دارندگان مدارک آمایش ۱۳ و هویت ۱۲ و نیز دارندگان برگ تردد معتبر اصلاحات و تغییرات درخواست می شود تا در موعد مقرر با دردست داشتن مدارک ذیل به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی آذربایجان غربی مراجعه نمایند.

❗️مدارک لازم:

- کارت آمایش ۱۳ و هویت ۱۲ اتباع خارجی( حضور سرپرست و کلیه اعضای خانوار الزامی است)
-برگ نوبت دهی
-کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ها
-به همراه داشتن یکی از قبوض آب،برق،گاز یا تلفن منزل جهت تایید آدرس منزل

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی آذربایجان غربی