با محوریت برگزاری یازدهمین دوره جشنواره رضوی_اجرایی نمودن تفاهم نامه مابین ادارات کل کتابخانه عمومی وآموزش و پرورش استان آذربایجان غربی_بررسی مسایل مشکلات موجود در کتابخانه بحث و تبادل نظر شد.