بازدید از استخر ذخیره آب روستای علیار

بازدید از استخر ذخیره آب روستای علیار
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:از استخر ذخیره آب روستای علیار توسط فرماندار بازدید شد

فرماندار شهرستان شوط ،نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار ،بخشدار مرکزی

#از استخر ذخیره آب روستای علیار از توابع بخش مرکزی شهرستان شوط بازدید کردند