حضور فرماندار و اعضای شورای اداری در روستای حسینعلی کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، کمبود سهمیه  نان  ، مشکل آب شرب ، جابجایی تیرهای برق ، سرریز شدن آب سیلاب به طرف روستا ، نبود خانه بهداشت ، عدم گاز کشی برخی نواحی و عدم توجه کافی کمیته امداد به مددجویان روستا از عمده مشکلات این روستا بود که فرماندار شوط دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد.