بازدید از عملیات آسفالت ریزی معابر داخلی روستای سنق شهرستان شوط

بازدید از عملیات آسفالت ریزی معابر داخلی روستای سنق شهرستان شوط

از عملیات آسفالت ریزی معابر داخلی روستای سنق شهرستان شوط با حضور فرماندار، امام جمعهو مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی بازدید شد.

شایان ذکر است این طرح بطول ۵۵۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان در حال انجام می باشد.