🔻برگزاری جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط

🔻برگزاری جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط
👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛دومین جلسه نهضت سواد آموزی شهرستان شوط به ریاست زمانی معاون فرماندار و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

🔻برگزاری شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط

👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛دومین جلسه نهضت سواد آموزی شهرستان شوط به ریاست زمانی معاون فرماندار و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

🔹معاون فرماندار شهرستان شوط  در این جلسه با توجه به اهمیت یاد ویادگیری گفت: ایجاد انگیزه و ترغیب در بین بی سوادان و کم سوادان و همچنین شناسایی و جذب افراد بی سواد در جهت ارتقای سطح فرهنگ شهرستان امری ضروری است.

🔹 زمانی با بیان اینکه شناسایی بی‌سوادان اساسی‌ترین مشکل در ریشه‌کنی بی‌سوادی است، افزود: همکاری و بکارگیری ظرفیتهای اداری همه دستگاههای شهرستان  و همچنین دهیاران و شوراها و خانه های بهداشت  در اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی  در سطح شهرستان و روستاهای نواحی باشیم.

🔹زمانی بیان کرد: ما به همکاری شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی نیاز داریم تا بتوانیم زمینه آموزش را برای افراد بی سواد و کم سواد فراهم نماییم.

🔹وی تأکید نمود: توجه به حقوق شهروندی و رعایت حقوق یکدیگر از اهم آموزش ها هست و این مهم باید توسط آموزشیاران به افراد سوادآموز، آموزش داده شود.

🔹مدیر آموزش و پرورش گفت: با فرا رسیدن نیمه دوم سالجاری تعداد ۸۰۰ نفر افراد در نهضت سواد آموزی ثبت نام خواهند کرد که تعداد ۷۵ نفر از مربیان و آموزشیاران بصورت فعال و نیمه با توجه به شرایط کرونایی بصورت شیفت بندی آموزش خواهند داد.