🗒۵ آبان ماه ۱۳۹۹ ◾️برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط