جلسه بررسی مسایل و مشکلات شهرستان شوط با حضور فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهرستان

جلسه بررسی مسایل و مشکلات شهرستان شوط با حضور فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهرستان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه ای با حضور فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط در این جلسه با اشاره به اهمیت تعامل و هماهنگی میان دستگا های اجرایی گفت: برای پیگیری مشکلات موجود در شهرستان و کسب رضایتمندی شهروندان نیاز به هماهنگی های بسیار و موازی کاری نهادهای مربوطه داریم. عبدالهی اصل با اشاره به نقش شورای اسلامی در اجرای طرح ها وبرنامه های مختلف و توسعه شهرستان افزود : هم اندیشی و همراهی شورای اسلامی درجهت پیشبرد اهداف وافزایش نقش مردم در حل مشکلات ضروری است و انتظار می رود تصویب تمام مصوبات در راستای آیین نامه ها ، قانون ومنافع عمومی باشد. وی برگزاری این جلسات را مفید ارزیابی کرده و گفت: مطرح کردن مشکلات در این نشست ها موجب آشنایی با دغدغه شهروندان شده و میتوانیم با طرح این مسایل در جلسات فرمانداری اعتباراتی را برای حل آنها در نظر بگیریم. در ادامه جلسه نیز اعضا شورای شهرستان شوط معضلات مربوط به شهرستان خود را مطرح کرده و فرماندار را در جریان مسایل و مشکلات شهرستان در حوزه شهر و روستا قرار دادند.