جلسه بررسی وضعیت کشتارگاه های مرغ شهرستان شوط

جلسه بررسی وضعیت کشتارگاه های مرغ شهرستان شوط
جلسه بررسی وضعیت کشتارگاه های مرغ شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و ادارات مربوطه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ،جلسه بررسی وضعیت کشتارگاه هاب مرغ شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و ادارت مربوطهدر محل فرمانداری برگزار شد.

شایان ذکر است در این جلسه در خصوص رعایت نکات بهداشتی کشتارگاه های مرغ جهت رفاه حال شهروندان بحث و تبادل و نظر شد.