دیدار بخشدار و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی با فرماندار شهرستان شوط

دیدار بخشدار و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی با فرماندار شهرستان شوط
در این دیدار که در ادامه دیدارهای دوره ای بخشداری و شورای اسلامی بخش مرکزی با فرماندار برای انعکاس مسائل و مشکلات روستائیان انجام شد برخی درخواستها و مسائل منتقل شده به شورای بخش توسط روستائیان با فرماندار شهرستان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

دیدار بخشدار و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی با فرماندار شهرستان شوط
 
در این دیدار که در ادامه دیدارهای دوره ای بخشداری و شورای اسلامی بخش مرکزی با فرماندار برای انعکاس مسائل و مشکلات روستائیان انجام شد برخی درخواستها و مسائل منتقل شده به شورای بخش توسط روستائیان با فرماندار شهرستان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان شوط نیز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اعضای شورای بخش به عنوان رابطین و منتخبین مردم بر اهتمام بیشتر بر خدمت به روستائیان و پیگیری مشکلات آنان از سیستم اداری تاکید کرد.

🔹مهمترین موارد مطرح شده در این دیدار ؛

-پیگیری گازرسانی به روستاهای محور بابور_دیزج
-توجه بیشتر در توزیع هدفمند نهاده های دامی و کشاورزی و شفافیت تامین و توزیع نهاده ها توسط ادارات متولی
-پوشش تکمیلی اینترنت روستایی بمنظور بهره مندی دانش آموزان از برنامه های آموزشی شبکه شاد
-گزارش و پیگیری ساخت و سازهای غیرمجاز احتمالی در اراضی کشاورزی و محدوده های خارج از شهرها
-صیانت از منابع طبیعی در راستای حفظ مراتع چرای دام روستائیان