🔹 افزایش راندمان تولید در کشت های پاییزه گندم و جو با واگذاری ۲۵ دستگاه مکانیزه برای کشاورزان شهرستان شوط

🔹 افزایش راندمان تولید در کشت های پاییزه گندم و جو با واگذاری ۲۵ دستگاه مکانیزه برای کشاورزان شهرستان شوط
عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما با اعلام این خبر گفت :امسال در زمینه افزایش راندمان تولید و بالا رفتن سرعت کشت ،از محل تسهیلات بانکی ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید ۲۵ دستگاه مکانیره شامل انواع تراکتور و دستگاه های کارنده به کشاورزان شهرستان شوط واگذار شده است .

 افزایش راندمان تولید در کشت های پاییزه گندم و جو با واگذاری ۲۵ دستگاه مکانیزه برای کشاورزان شهرستان شوط
 
 عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما با اعلام این خبر گفت :امسال در زمینه افزایش راندمان تولید و بالا رفتن سرعت کشت ،از محل تسهیلات بانکی  ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید ۲۵ دستگاه مکانیره شامل انواع تراکتور و دستگاه های کارنده به کشاورزان شهرستان شوط واگذار شده است .

 وی درادامه به آغاز کشت پاییزه گندم و جو اشاره کرد افزود طبق پیش بینی ها و سهمیه ابلاغی ،امسال بیش از ۸هزار ۶۰۰ هکتار از اراضی مستعد کشاورزی شهرستان شوط  به صورت ۴هزار ۸۰۰ هکتار دیم و۳هزار ۸۰۰ هکتار آبی زیر کشت پاییزه گندم و جومی رود .

 فرماندار شهرستان شوط با بیان اینکه دولت افرایش تولید گندم و جو را دردستور کارخود دارد خاطر نشان ساخت :امسال در زمینه حمایت از گندمکاران منطقه ۲۵۰ تن انواع بذر های اصلاح شده و ۳۵۰ هکتار انواع کودبرای کشاورزان تامین و توزیع شده است .

 متوسط برداشت گندم از اراضی دیمی ۱.۲ تن  و آبی ۳.۲تن در هرکتار است که ازاین سطح زیر کشت ۱۷ هزارتن گندم در شوط برداشت خواهد شد