فرماندار شهرستان شوط

همه ورودی‌های این شهرستان برای جلوگیری از ورود مسافران و شیوع بیماری کرونا تحت کنترل است

همه ورودی‌های این شهرستان برای جلوگیری از ورود مسافران و شیوع بیماری کرونا تحت کنترل است
فرماندار شهرستان شوط در جریان بازدید از ایستگاه بارزسی سلامت در مبادی ورودی شهر شوط از مسیر چالدران گفت:همه ورودی‌های این شهرستان برای جلوگیری از ورود مسافران و شیوع بیماری کرونا تحت کنترل است

🔻فرماندار شهرستان شوط در جریان بازدید از ایستگاه بارزسی سلامت در مبادی ورودی شهر شوط از مسیر چالدران گفت:

 🔸مطابق مصوبه ستاد کشوری مبارزه با کرونا و اجرای طرح  فاصله گذاری اجتماعی ،همه ورودی‌های این شهرستان برای جلوگیری از ورود مسافران و شیوع بیماری کرونا تحت کنترل است و مردم همچنان در خانه‌ها بمانند.

🔸عبدالهی اصل از شهروندان خواست با مجموعه‌ای که در ایست و بازرسی محور شوط به چالدران  مستقرشده اند نهایت همکاری را داشته باشند تا اجرای ماموریت آن‌ها همراه با موفقیت برای حفط سلامتی مردم باشد.

#درخانه_بمانیم

#بسیج_ملی_علیه_کرونا

#ما_کرونا_را_شکست_میدهیم

👈شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط