به منظور گسترش پوشش ثبت وقایع حیاتی

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان شوط برگزارشد

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان شوط  برگزارشد
به گزارش روابط عمومی شهرستان شوط - به منظور پوشش ثبت وقایع حیاتی ،دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان شوط با حضور اعضا و به ریاست فرماندار شهرستان درمحل فرمانداری برگزار شد

فرماندار شهرستان شوط در این جلسه سیاست ها و رویکردهای ثبت احوال را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: تمامی تصمیم گیری ها بر مبنای آمار درست است و بحث زاد و ولد و مرگ و میر هم یکی از مسائل مهم در حوزه تنظیم و بروز رسانی آمار است. عبدالهی اصل تاکید کرد: همه عواملی که در حوزه ثبت احوال هستند وظیفه ذاتی دارند تا در بحث ثبت وقایع حیاتی کمک حال این اداره باشند. وی افزود:در راستای صدورکارت ملی هوشمند،در شهرستان شوط بیش از 85 درصد از افراددارای کارت ملی هوشمند هستند. علیزاده رئیس ثبت احوال شهرستان شوط در این جلسه با ارائه گزارشی از عمده فعالیت های ثبت احوال در این بخش گفت: ارتقاء طرح پوشش وقایع چهارگانه حیاتی برای ما بسیار با اهمیت است. وی گفت:دهیاران می توانند در زمینه ثبت به موقع وقایع حیاتی نقش مهمی ایفاء کنند وخواستار تعامل و همکاری بیشتر اعضا در امر پوشش کامل وقایع حیاتی شدند. رییس اداره ثبت احوال شهرستان شوط بیشترین فراوانی نام در پسران محمد،ابوالفضل، علی ، امیرعلی، مهدی و در دختران فاطمه، یسنا،زهرا ، آیلین و نفس به ثبت رسیده است.