اطلاعیه:

عدم برگزاری ،تجمعات ،مراسمات عروسی در شهرستان شوط

عدم برگزاری ،تجمعات ،مراسمات عروسی در شهرستان شوط

🕪به اطلاع مردم شریف شهرستان شوط میرساند:

🔸در راستای مصوبات ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط،افرادی که اقدام به واگذاری منازل ، پارکینگ ها و مکان های عمومی و باغات خود را جهت برگزاری ،تجمعات ،مراسمات عروسی و غیره اقدام میکنند در صورت مشاهده با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

#ماسک_بزنیم
#درخانه_بمانیم
#بسیج_ملی_علیه_کرونا
#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت
#کرونا_را_جدی_بگیریم
#فاصله_گذاری_اجتماعی_را_رعایت_کنید
#به_مددالهی_کرونا_را_شکست_میدهیم

👈ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط