🔸 اجرای طرح ناظران سلامت در جمعیت هلال احمر شهرستان شوط با مشارکت جوانان و داوطلبان بصورت محله محور با مشارکت شبکه بهداشت و درمان در راستای کنترل اپیدمی کووید 19