#گزارش_تصویری 📌 بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح سه راهی روستای شریف آباد شهرستان شوط