🔴 همزمان با سالروز ولادت باسعادت یگانه منجی عالم بشریت : برپایی ایستگاه صلواتی سلامت با همکاری معاونت فرهنگی سپاه شوط در این ایستگاه اعضای قرارگاه جهادی شهید سلیمانی ضمن پخش شیرینی بسته بندی