جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط

جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط با حضور فرماندار در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

💢جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط
#باحضور فرماندار و اعضای شورای ترافیک در راستای روانسازی طرح ترافیک در سطح شهر شوط

&با محوریت
- بررسی مصوبات جلسات قبلی
-بررسی طرح پیاده رو سازی مسیر خیابان امام (مابین تقاطع مسجد جامع تا میدان ساعت)
-بررسی طرح ترافیک خیابان گلستان
برگزار شد.