بازدید#از عملیات آسفالت ریزی معابر داخلی روستای صوفی از توابع بخش مرکزی شهرستان شوط

بازدید#از عملیات آسفالت ریزی معابر داخلی روستای صوفی از توابع بخش مرکزی شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط#از عملیات آسفالت ریزی معابر داخلی روستای صوفی از توابع بخش مرکزی شهرستان شوطبازدید به عمل آمد.

💢بازدید فرماندار شهرستان شوط، نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار ،بخشدار مرکزی

#از عملیات آسفالت ریزی معابر داخلی روستای صوفی از توابع بخش مرکزی شهرستان شوط

🔹شایان ذکر است؛این طرح با مشارکت دهیاری و بنیاد مسکن انقلاب سلامی شهرستان  و تخصیص قیر یارانه ای بطول ۲۵ هزار مترمربع و بااعتباری بالغ بر ۵ میلیاردریال اجرا شده است.