بازدید فرماندار و شهردار و شورای اسلامی شهر شوط # از مرکز فوریت های پزشکی (۱۱۵)شهرستان شوط