🔆 تصویری از حضور #پرشور مردم و مسئولین شهرستان شوط در جشن بزرگ نیمه شعبان