🔻دیدار فرماندار شهرستان شوط به همراه معاون بارییس و پرسنل کمیته امداد امام (ره) #بمناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد و هفته احسان و نیکو کاری .