✅گردشگران نوروز ۹۸ منطقه آزاد ماکو به تاریخ و طبیعت سفر می کنند

✅گردشگران نوروز ۹۸ منطقه آزاد ماکو به تاریخ و طبیعت سفر می کنند
🔅نخستین نشست ستاد گردشگری و خدمات سفر نوروز ۹۸ منطقه آزاد ماکو که با حضور فرمانداران شهرستان های ماکو، شوط و پلدشت برگزار شد

🔅مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو: در این منطقه ده ها طرح و برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی در سطح ملی و استانی در  نوروز ۹۸ برگزار می شود و گردشگران می توانند در فضای باستانی، تاریخی و طبیعت بکر این منطقه قرار گرفته و حس حضور در دوران گذشته تاریخ و طبیعت را پیدا کنند.