بازدید فرماندار شهرستان شوط ازمبلمان شهری ، معابر عمومی شهر یولاگلدی

بازدید فرماندار شهرستان شوط ازمبلمان شهری ، معابر عمومی  شهر یولاگلدی
فرماندار شهرستان شوط ازمبلمان شهری ، معابر عمومی شهر یولاگلدی به مراه شهردار و شورای یولاگلدی بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط، حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان در این بازدید، بر ضرورت خدمات‌رسانی هرچه مطلوبتر به شهروندان به ویژه مسافرین تأکید کرد و گفت : شهر یولاگلدی بعلت قرار گرفتن در مسیر جاده بین المللی و تردد بیست مسافراین داخلی و خارجی  از این مسیر از اهمیت خاصی برخوردار بوده در جهت ارایه خدمات این شهر بایستی فعال و پویا باشد.

فرماندار شوط با اشاره به اهمیت ارتقای وضعیت سیمای شهری و کیفیت خدمات در شهرها خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها باید بر اساس یک سند و چشم‌انداز مدون و با درنظر گرفتن مدیریت صحیح و بهره‌وری بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود تغییراتی بنیادین در شهرها ایجاد کنند.