برگزاری ملاقات مردمی فرماندار شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،  ملاقات مردمی فرماندار شهرستان شوط هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9 صبح الی 13 ظهر برگزار می گردد.