بهار_قرآن

کوچک نشماردن گناه

کوچک نشماردن گناه
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: یکی از مشکلات ما این است که گناه‌های خودمان را نمیشناسیم. آن کسی که مثلاً به غیبت کردن؛ دروغ‌گویی؛ ایذاء مردم؛ شهوات گوناگون جنسی و حیف و میل بیت‌المال یا اموال مردم عادت کرده، توجه ندارد که چه گناه بزرگی مرتکب میشود؛ نه این‌که نمیداند؛ یعنی غفلت در انسان یک انس به‌وجود می‌آورد. اول متوجه نیست که گناه کرده؛ وقتی هم متوجه بشود، گناه خودش به نظرش کوچک می‌آید و این خودش یک گناه است. 1366/03/07