فرماندار و رییس ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط:

تاکید بر ضدعفونی مراکز پرتراکم و عمومی شهرها

تاکید بر ضدعفونی مراکز پرتراکم و عمومی شهرها
با عنایت به شدت بیماری ویروس کرونا در روزهای اخیر در سطح استان و پیرو ابلاغیه های قبلی پروتکل بهداشتی مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ؛

‍ ( فرماندار و رییس ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط:

تاکید بر ضدعفونی مراکز پرتراکم و عمومی شهرها

با عنایت به شدت بیماری ویروس کرونا در روزهای اخیر در سطح استان و پیرو ابلاغیه های قبلی پروتکل بهداشتی مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ؛

ضروری است کلیه شهرداران شهرستان شوط در انجام و تداوم عملیات ضدعفونی مراکز دارای تراکم جمعیت از پیش تعیین شده به ویژه اجرای اصول قواعد بهداشتی و پیشگیرانه در حوزه حمل و نقل عمومی اعم از تاکسیرانی  و اتوبوسرانی و پایانه های مسافربری و ترمینالها  و فضاهای عمومی درون شهری ترتیبی اتخاذ نمایند تا با برنامه ریزی دقیق  و استفاده از کلیه امکانات  موجود نسبت به مراکز فوق الذکر بصورت مستمر  و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مراجعین  و استفاده کنندگان از امکانات یاد شده اقدامات  جدی معمول نمایند.

#ماسک_میزنیم
 
#کرونا_را_جدی_بگیریم

#فاصله_گذاری_اجتماعی_را_رعایت_کنید

#به_مددالهی_کرونا_را_شکست_میدهیم


👈شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط