احمد محمود زاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی خبر داد:

واکسیناسیون 92 و 95 درصدی دانش آموزان و معلمان

واکسیناسیون 92 و 95 درصدی دانش آموزان و معلمان
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آموزش غیر حضوری مدارس باعث افت تحصیلی، کاهش پوشش تحصیلی، افزایش نابرابری های آموزشی و آسیب های روحی و روانی دانش آموزان شده بود و زندگی مدارس و کارگروهی در مدارس تعطیل شده بود.

احمد محمود زاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در گفتگوی رادیویی با اشاره به اینکه واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی، ابتلا به ویروس کرونا را بسیار کاهش می دهد، از حضور 86 و 98 درصدی دانش آموزان و معلمان در مدارس و واکسیناسیون 92 و 95 درصدی دانش آموزان و معلمان خبر داد.

وی ادامه داد: از دلایل اصلی عدم حضور دانش آموزان در مدارس، هشت درصد به دلیل نگرانی از ویروس کرونا، 55 درصد سایر نگرانی ها و مسافرت، 37 درصد عدم همراهی با برنامه‌های آموزشی است که از اولیا و معلمان می خواهیم تا حضور جدی در مدارس تا پایان سال تحصیلی داشته باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آموزش غیر حضوری مدارس باعث افت تحصیلی، کاهش پوشش تحصیلی، افزایش نابرابری های آموزشی و آسیب های روحی و روانی دانش آموزان شده بود و زندگی مدارس و کارگروهی در مدارس تعطیل شده بود.