حضور فرماندار و اعضای شورای اداری در روستای شریف آباد (قبان باسان)


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، بازنگری اجرای طرح هادی روستایی ، مشکل آب کشاورزی ، اوقافی بودن زمین های کشاورزی و مشکل مسیر تردد احشام  از عمده مشکلات این روستا بود که فرماندار شوط دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد.