همزمان با هفته هلال احمر

نهمین خانه هلال در روستای سلیمان کندی بخش قره قویون شهرستان شوط افتتاح شد

نهمین خانه هلال در روستای سلیمان کندی بخش قره قویون شهرستان شوط افتتاح شد
همزمان با هفته هلال احمر نهمین خانه هلال در روستای سلیمان کندی بخش قره قویون شهرستان شوط با هدف آموزش های امدادی جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه به اهالی روستا مورد بهره برداری قرار گرفت.

 همزمان با هفته هلال احمر  نهمین خانه هلال در روستای سلیمان کندی بخش قره قویون شهرستان شوط با هدف آموزش های امدادی جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه به اهالی روستا مورد بهره برداری قرار گرفت.

 سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان شوط گفت :خانه های هلال شعب کوچک هلال احمر در سطح روستاها هستند و همچنین خدماتی در حوزه های اجتماعی، آموزشی، امدادی و فرهنگی را ارائه میدهند.

 قلی پور افزود : بدلیل آسیب پذیری مناطق روستایی در برابر حوادث غیر مترقبه ، خانه های هلال نقش موثری در پیشگیری از افزایش شمار تلفات در قبل از حادثه و همچنین پاسخگویی مناسب در زمان حوادث دارا می باشند.

وی با اشاره به اینکه تمام فعالیت‌های خانه هلال، داوطلب محور و بر اساس ظرفیت‌های انسانی موجود در روستا انجام می‌گیرد، افزود: اعضای مستقر در خانه‌های هلال، سفیران هلال احمر  هستند و خانه‌های هلال به شکل کاملا مردمی و  داوطلبانه اداره می‌شوند.