میز خدمت:

میز ارتباطات مردمی با حضور تعدادی از روسای ادارات شهرستان شوط برگزار شد

میز ارتباطات مردمی با حضور تعدادی از روسای ادارات شهرستان شوط برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: در راستای پاسخگویی به سوالات مردمی ،میز ارتباطات مردمی با حضور تعدادی از روسای ادارات شهرستان شوط در نماز جمعه برگزار شد

 میز ارتباطات مردمی در جهت پاسخگویی به سوالات مردم با حضور روسای محترم ادارات شهرستان ‌شوط

▫️منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شوط
▫️منابع آب شهرستان شوط
▫️شرکت توزیع برق شهرستان شوط
▫️ کمیته امداد امام خمینی ره  شهرستان شوط
▫️صندوق توسعه بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان و عشایر قبل از خطبه های نماز جمعه برگزار شد.