معاون فرماندار شوط:

آموزش مقدمه پیشگیری است / بنابراین باید با تهیه و تدوین برنامه های آموزشی نسبت به آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم صورت گیرد

آموزش مقدمه پیشگیری است / بنابراین باید با تهیه و تدوین برنامه های آموزشی نسبت به آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم صورت گیرد
معاون فرماندار شوط بابیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل مهم اجتماعی جامعه امروزی ما را تشکیل می دهد،تاکیدکرد:کوتاهی دراین امر دامن‌گیر تک‌تک آحاد جامعه و خانواده ها خواهد شد وبدون تردید منجر به خشکیده شدن ریشه خانواده‌ها می‌شود، پس نباید به راحتی از کنار آن رد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط،شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر شهرستان شوط باحضور رضایی معاون فرماندار و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شوط  بابیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل مهم اجتماعی جامعه امروزی ما را تشکیل می دهد،تاکیدکرد:کوتاهی دراین امر دامن‌گیر تک‌تک آحاد جامعه و خانواده ها خواهد شد وبدون تردید منجر به خشکیده شدن ریشه خانواده‌ها می‌شود، پس نباید به راحتی از کنار آن رد شد.

رضایی ضمن تقدیر ازگزارشات کمیته های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت:آموزش مقدمه پیشگیری است بنابراین بایدباتهیه وتدوین برنامه های آموزشی نسبت به آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم ازجمله مدارس و خانواده ها سیاست گذاری های لازم صورت گیرد.

وی درادامه خواستار شناسائی نقاط آسیب دیده و درمعرض خطر روستائی وشهری به منظور بهبودی افراد و جلوگیری از گسترش آن ، آموزش به افراد و اقشارمختلف جامعه نسبت به مضرات و عواقب ناشی از اعتیادکه نقش مهمی در پیشگیری ازگرایش به موادمخدردارد،شدند.

رضایی در این جلسه بر استفاده از ظرفیت خیرین در ایجاد اشتغال برای بهبود یافتگان از اعتیاد تاکید نمود و افزود: توانمندسازی، اشتغال و صیانت از بهبود یافتگان نقش موثری در جهت حضور این افراد در جامعه دارد

وی همچنین تهیه بانک اطلاعاتی معتادان جهت بهره برداری دستگاههای مختلف برای ساماندهی آنان ،طرح اعتیاد خانگی، اقدامات آموزشی، درمان و کمک به اشتغال زایی را ضروری دانست.