معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان شوط

هشدارهای پلیسی پیشگیری از سرقت خودرو

هشدارهای پلیسی پیشگیری از سرقت خودرو
معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان شوط هشدارهای پلیسی پیشگیری از سرقت خودرو در ایان تعطیلات نوروزی اعلام کرد:

هشدارهای پلیسی پیشگیری از سرقت خودرو

1_ اتومبیل خودرا به لوازم ایمنی نظیر دزد گیر ،سویچ مخفی،قفل فرمان،قفل پدال،و سایر وسایل تاخیری وبازدارنده مجهز نمایید.
2_ هنگام ترک اتومبیل از بسته بودن درها و شیشه ها اطمینان حاصل نمائید.
3_ درحین خرید وسایل در بازار ودر مسافرت در شهرستانها ،اتومبیل خودرا در مکانی امن و حتی المقدور در پارکینگهای مطمئن  پارک نموده و حتما کلیه درهای آنرا قفل و از گذاشتن سوئیچ بر روی آن جدا بپرهیزید .
4_ اتومبیل خود را حتی برای لحظه کوتاهی با موتور روشن ترک نکنید.
5_ به هنگام مشاهده تصادف یا نزاع هایی که احتمال ساختگی بودن آنها وجود دارد ، مراقب باشید و اتومبیل خود را رها نکنید ،
6_ از رها کردن خودرو در صورتی که فرزند خردسال  در داخل آن باشد خودداری نمایید.
7_ هنگام گرم کردن خودرو ، آنرا بدون مراقب رها نکنید زیرا سارقین در کمین هستند.
8_ تحت هیچ شرایطی مدارک خودرو و اشیاء قیمتی را در داخل خودرو قرار نداده ، زیرا رویت مدارک و اشیاء قیمتی باعث وسوسه و در نهایت سارقین مبادرت به سرقت می نمایند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان شوط