برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی هفته عفاف و حجاب در شهرستان شوط

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی هفته عفاف و حجاب  در شهرستان شوط
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی عفاف و ححاب با حضور فرماندار و اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: امروز صبح جلسه برنامه ریزی و هماهنگی عفاف و ححاب  با حضور فرماندار و اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.

گفتنی است: در این جلسه  برنامه هایی از قبیل برگزاری گارگاه آموزشی با محوریت صیانت از حریم خانواده و عفاف و حجاب در سطح روستاها
-برگزاری نشست بصیرتی با محوریت عفاف و حجاب برای دختران
-مراسم تجلیل از مربیان ورزشکار زن
-تجمع دفاع از حریم خانواده با محوریت عفاف و حجاب با حضور بانوان شهرستان
-نمایشگاه ترویج سبک پوشش ایران اسلامی مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد.