🔻بازدید و نظارت اعضای ستاد مبارزه با کرونا در ماه محرم

🔻بازدید و نظارت اعضای ستاد مبارزه با کرونا در ماه محرم

🔻بازدید و نظارت اعضای ستاد مبارزه با کرونا در ماه محرم از محل برگزاری برنامه های عزاداری ایام محرم و صفر  و ارائه آموزشهای لازم  در مورد فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان برگزاری مراسم عزاداری در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس