حسن عبدالهی اصل

فرماندار شوط: بزودی مسیر ارتباطی بابور کرد به بابور عجم بهسازی و آسفالت ریزی می شود.

فرماندار شوط: بزودی مسیر ارتباطی بابور کرد به بابور عجم بهسازی و آسفالت ریزی می شود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ فرماندار شوط: در جریان بازدید از روستاهای بابور کرد و بابور عجم گفت : بزودی مسیر ارتباطی بابور کرد به بابور عجم بهسازی و آسفالت ریزی می شود.

حسن عبدالهی اصل فرماندار شوط  گفت: آسفالت این محور میتواند مشکل راه ارتباطی چندین روستا را برطرف نماید و روستای بابور کرد و بابور عجم به یکدیگر متصل میشوند.

وی افزود:طول این محوربیش از ۲/۵ کیلومتر میباشد که طی تفاهم نامه ای مابین شهرداری شوط و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  منعقد شده ، کار زیرسازی آن آغاز  و تا پایان فصل کاری آسفالت خواهد شد.

عبدالهی اصل گفت:بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای اتمام این پروژه هزینه میشود که عبور مرور مردم به راحتی انجام شود.

وی بیان داشت: یکی از خواسته های  بحق مردم چندین روستای بخش مرکزی آسفالت این محور بود که بزودی این راه روستایی آسفالت میشود.