گرامیداشت هفته دولت

افتتاح طرح عملیات آسفالت ریزی و تعمیر و تحهیز خوابگاه ورزش و جوانان

افتتاح طرح عملیات آسفالت ریزی و تعمیر و تحهیز خوابگاه ورزش و جوانان
طرح عملیات آسفالت ریزی و تعمیر و تحهیز خوابگاه ورزش و جوانان با حضور معاون فرماندار، امام جمعه و روسای ادارات افتتاح شد

گرامیداشت هفته دولت

افتتاح طرح عملیات آسفالت ریزی و تعمیر و تحهیز خوابگاه ورزش و جوانان
با حضور معاون فرماندار، امام جمعه و روسای ادارات

برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات شهرداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان هزینه شده است.

شایان ذکراست آسفالت ریزی محوطه اداره ورزش و جوانان به متراژ ۵۵۰۰ متر مربع می باشد.