دیدار رییس و اعضای شورای اجرایی و کارکنان جمعیت هلال احمر شهرستان شوط با حسن عبدالهی اصل فرماندارشهرستان شوط در این دیدار فرماندار شهرستان شوط اعتبارنامه