بازدید و نظارت فرماندار شهرستان شوط از شعبات اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر شوط